akustyka wnętrz

  • projekty akustyki wnętrz i budynkowej
  • adaptacja pomieszczeń pod kątem pożądanej akustyki, zależnie od funkcji
  • modelowanie komputerowe za pomocą oprogramowania
    EASE ® (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) oraz Modeller ®
  • pomiary czasu pogłosu i STI
  • pomiary hałasów

Zobacz także